Home / work / รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 จาก 5000 นักวิจัยทั่วโลก
3 กันยายน, 2014

รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 จาก 5000 นักวิจัยทั่วโลก

10

11

รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี ได้รับจัดอันดับเป็นลำดับที่ 2 จาก 5000 นักวิจัยทั่วโลกในด้านผลงานทางวิจัยด้าน ระบบขนส่งโดย Microsoft Academic 

ใส่ความเห็น